Tính tổng bình phương của 2 số

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, sau đó in ra tổng bình phương của chúng.

Phân tích:

– Nhập vào 2 số nguyên từ bàn phím.

– Tính tổng theo công thức: S = a*a + b*b

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2014/03/17 first create VNCODING
*************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  int a, b;
  long S = 0;
  printf("\n Nhap vao so nguyen thu nhat = ");
  scanf("%d", &a);
  printf("\n Nhap vao so nguyen thu hai = ");
  scanf("%d", &b);
  S = a*a + b*b;
  printf("\n Tong binh phuong 2 so = %d^2 + %d^2 = %d ", a, b, S);
  getch();
}

Kết quả:

Nhap vao so nguyen thu nhat = 3
Nhap vao so nguyen thu hai = 4
Tong binh phuong 2 so = 3^2 + 4^2 = 25

13 Comments on Tính tổng bình phương của 2 số

 1. Xin hỏi phần mềm viết C của tôi có làm sao không mà 5/10 bài tập này tôi chép lại y nguyên thì toàn báo lỗi error? Tôi dùng phần mềm DEC C++

   • >Trong DEV C++ thì không sử dụng void main() mà là int main() nhé bạn.Báo lỗi là đúng rồi
    Nếu bạn nhận được error message “….[Error] ‘::main’ must return ‘int'”. Thì đúng là lỗi như bạn giangnguyen8605 đã chỉ ra.
    Nếu gặp lỗi này, có 2 cách để fix
    – Sửa lại void main() thành int main() với câu lệnh return
    – Tạo project C trên Dev-C++

 2. em làm chưa nhìn đáp án em làm gắn gọn thế này nó vẫn ra kết quả như trên thì có sao không ạ?
  int a,b;
  printf(“Nhap vao gia tri a: “);
  scanf(“%d”,&a);
  printf(“Nhap vao gia tri b: “);
  scanf(“%d”,&b);

  printf(“Tong binh phuong cua chung la: %d”,a*a+b*b);
  getch();

 3. Xin hỏi phần mềm viết C của tôi có làm sao không mà 5/10 bài tập này tôi chép lại y nguyên thì toàn báo lỗi error? Tôi dùng phần mềm DEC C++

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*