Java SWT – Checkbox

April 29, 2016 VietVH 0

Checkbox là 1 button đặc biệt. Checkbox có 2 trạng thái ON/OFF. User có thể dùng chuột để click vào checkbox để check hoặc uncheck. […]

Java SWT – Label

April 28, 2016 VietVH 0

File SWTApp.java Giải thích: Trong ví dụ này, lời bài hát “Every day I love you” được hiển thị trên cửa sổ. Đây là cách […]

Java SWT – Button

April 26, 2016 VietVH 0

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 cửa sổ gồm 1 button. Khi ấn button, ứng dụng sẽ được close. Giải thích: […]

Alignment và padding struct

April 23, 2016 VietVH 0

Alignment data và padding data Data alignment là cách mà trình biên dịch sắp xếp dữ liệu trong memory. Việc sắp xếp dữ liệu liên quan tới 2 […]

1 2