Nhập môn ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ java

Java là ngôn ngữ bậc cao, general-purpose, hướng đối tượng . Mục đích của việc tạo ra ngôn ngữ Java là tính linh hoạt, khả chuyển, hiệu năng cao và bảo mật. Java là ngôn ngữ đa luồng (multi-thread) và phân tán. Nó được sử dụng để tạo Console application, GUI, Web trên PC và hệ thống nhúng.

Java được tạo ra bởi Sun microsystem vào năm 1991. Version chính thức đầu tiên của Java được public vào 1995. Ngày nay, Java được phát triển bởi Oracle.

Java đặc biệt được sử dụng để tạo mobile application, lập trình các thiết bị khác nhau và tạo các ứng dụng cho doanh nghiệp

Ngôn ngữ Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Java Platform

Java có 4 platform:

 • Java Standard Edition (Java SE)
 • Java Enterprise Edition (Java EE)
 • Java Micro Edition (Java ME)
 • Java FX

Tất cả các platform của Java gồm có Java Virtual Machine (JVM) và thư viện hàm API.

 • JVM là 1 máy ảo Java, support Java application chạy trên mọi kiến trúc hardware cũng như mọi hệ điều hành (Windows, Mac, Linux,…)
 • API là thư viện hàm để viết chương trình Java.
 • Java SE được dùng để phát triển ứng dụng desktop. API của Java SE cung cấp thư viện hàm cốt lõi (core) của ngôn ngữ Java. Nó bao gồm VM, công cụ development, công nghệ deploy và các class library và toolkit được sử dụng trong Java app. Platfrom Java SE bao gồm Virtual Machine (VM), development tool, công nghệ triển khai ứng dụng Java, và thư viện class, bộ toolkit được sử dụng trong Java application.
 • Java EE được build trên nền tảng Java SE.  Java EE cung cấp API và môi trường run-time cho việc phát triển và chạy  web application  và  ứng dụng doanh nghiệp có quy mô lớn, đa cấp, có thể mở rộng, đáng tin cậy và an toàn.
 • Java ME là 1 subset của Java SE. Nó cung cấp API và nhỏ footprint VM cho việc chạy ứng dụng Java trên thiết bị nhỏ như mobile.
 • Java FX là platform để tạo rich Internet application sử dụng lightweight API

Từ thấy, Java SE là platform đặc tả cho ngôn ngữ Java. Java SE Development Kit là bộ phát triển giành cho Java SE và được phát triển bởi Oracle. Ngoài ra còn có các bộ kit phát triển khác như OpenJDK,  IBM J9.

Trong bài hướng dẫn lập trình java này, tôi sử dụng platform Java SE để tạo các console application.

Java Virtual Machine (JVM)

JVM thực thi Java bytecode. JVM được tích hợp trong JRE và JDK. File Source code Java có đuôi mở rộng là .java. Trình biên dịch javac compile source code thành Java bytecode, các file được compiled có đuôi là .class và bytecode này được thực thi bởi JVM. Java tool là launcher cho Java application. JVM của Oracle được gọi là HotSpot. HotSpot là VM cho desktop và server. Nó có các technical tiên tiến như just-in-time compilation và tối ưu hóa thích ứng được design để tăng performance.

Java Runtime Environment (JRE)

JRE là bộ tool để thực thi ứng dụng Java. JRE không bao gồm tool và ultility như compiler và debugger cho việc phát triển Java application.

Java Development Kit (JDK)

JDK bao gồm JRE và các tool (Compiler và Debugger) cho việc phát triển Java application. Để phát triển ứng dụng Java, chúng ta cần cài đặt JDK để build và run Java application. Có 2 version của JDK là: Oracle JDK và OpenJDK.

Eclipse

Eclipse là IDE để phát triển Java application, bản thân Eclipse đã có editor và compiler cho java. Nhưng để browse và debug source code Java thì nên cài đặt thêm JDK cho môi trường phát triển.

Trong bài này, tôi sử dụng  JDK 8 Update 151Eclipse Oxygen.1a Release (4.7.1a)
Download JDK
Download Eclipse

Chương trình Java – HelloWorld

Trước tiên, các bạn xem hướng dẫn tạo project java trên Eclipse

Source code java hiển thị “Hello World” trên màn hình console
HelloWorld.java

package net.vncoding;

/*
 This is Hello World program
 Date: 2017/11/18 
 */

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
  	// Show Hello World on Console screen
    System.out.println("Hello World");
  }
}

Giải thích:

 package net.vncoding; 

Tên package phải tương ứng với đường dẫn chưa file HelloWorld.java (…\src\net\vncoding\HelloWorld.java)

public class HelloWorld {

Tên class phải khớp với tên file java HelloWorld.java

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*