Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++
Slide bài giảng lập trình hướng đối tượng C++

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản Học viện tài chính 
Tác giả Hà Văn Sang
Số trang 6 slide
Ngày xuất bản 2009
File  PPT

NỘI DUNG TÀI LIỆU
Slide 1. Giới thiệu lập trình OOP
Slide 2. Giới thiệu C++
Slide 3. Lớp và đối tượng
Slide 4. Kế thừa
Slide 5. Tính đa hình
Slide 6. Template

Be the first to comment

Leave a Reply