Ebook Microsoft NET – Phạm Tuấn Anh

Microsoft NET
Microsoft NET

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản Phạm Tuấn Anh
Tác giả Phạm Tuấn Anh
Số trang 303
Ngày xuất bản 2008
File PDF

NỘI DUNG TÀI LIỆU
PART 1. LẬP TRÌNH .NET (C#)
– Cấu trúc lập trình C# căn bản
– Tiếp cận C#
– Hiện thực khái niệm hướng đối tượng (OOP) trong C#

PART 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU
PART 3. LẬP TRÌNH DÀNH CHO CÔNG VIỆC
– ADO.NET và thao tác với cơ sở dữ liệu
– Xây dựng Ứng dụng Windows Form
– Xây dựng hệ thống ứng dụng trên nền tảng Web – ASP.NET
– Phát triển hệ thống ứng dụng doanh nghiệp với .NET

PART 4. DỰ ÁN
– Project 1. Website thông tin và bán hàng trực tuyến
– project 2. Hệ thống quản trị kho hàng

Be the first to comment

Leave a Reply