Ebook lập trình cơ sở dữ liệu với C# – CVL team

Lập trình cơ sở dữ liệu với C#
Lập trình cơ sở dữ liệu với C#

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản CVL team
Tác giả CVL team
Số trang 518
Ngày xuất bản 2008
File PDF

NỘI DUNG TÀI LIỆU
Chương 1: Giới thiệu về Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
Chương 2: Giới thiệu về những cơ sở dữ liệu
Chương 3: Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)
Chương 4: Giới thiệu về lập trình giao dịch- SQL (Transact-SQL )
Chương 5: Tổng quan về những lớp ADO.NET
Chương 6: Giới thiệu những ứng dụng Windows và ADO.NET
Chương 7: Kết nối tới một Cơ sở dữ liệu
CHƯƠNG 8: THỰC THI CÁC LỆNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 9: SỬ DỤNG NHỮNG ĐỐI TƯỢNG DATAREADER ĐỂ ĐỌC NHỮNG KẾT QUẢ
CHƯƠNG 10: SỬ DỤNG NHỮNNG ĐỐI TƯỢNG DATASET ĐỂ LƯU TRỮ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 11: SỬ DỤNG NHỮNG ĐỐI TƯỢNG DATASET ĐỂ SỬA ĐỔI DỮ LIỆU
CHƯƠNG 12: ĐỊNH HƯỚNG VÀ SỬA ĐỔI DỮ LIỆU LIÊN HỆ
CHƯƠNG 13: SỬ DỤNG NHỮNG ĐỐI TƯỢNG DataView
Chương 14: Điều khiển Giao dịch nâng cao
Chương 15: Giới thiệu những ứng dụng Web -ASP.NET
Chương 16: Sử dụng hỗ trợ XML của SQL Server
Chương 17: Những dịch vụ Mạng

Be the first to comment

Leave a Reply