Ebook lập trình WCF – DPE team

Lập trình WCF C#
Lập trình WCF C#

Download

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nhà xuất bản DPE team
Tác giả DPE team
Số trang 28
Ngày xuất bản 2008
File PDF

NỘI DUNG TÀI LIỆU
Bài 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION
1. Windows Communication Foundation (WCF) là gì?
2. Tại sao sử dụng WCF?
3. Kiến trúc của WCF
4. Các tính năng của WCF
5. Công cụ phát triển với WCF
6. Ví dụ đầu tiên với WCF
7. Sử dụng công cụ WCF Test Client để debug dịch vụ WCF

Bài 2. MÔ HÌNH LẬP TRÌNH VỚI WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION
1. Mô hình lập trình WCF
2. Xây dựng một dịch vụ WCF
3. Câu hỏi ôn tập
4. Tài liệu tham khảo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*