Tuyển dụng Senior Android ( POS payment) – bonus 1 tháng lương

CÔNG TY FPT SOFTWARE

VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Senior Android Developer
SỐ LƯỢNG 10
NƠI LÀM VIỆC Hà Nội
MỨC LƯƠNG $1000 – $2000
THỜI GIAN ỨNG TUYỂN 1/11/2020 ~ 31/12/2020

 

JOB DESCRIPTION

 • Study hoạt động liên quan đến payment, các chuẩn payment: ISO 8583, PCI DSS, Payment gateway: Naspas, VISA/Master.
 • Tham gia phát triển ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị Smart POS.
 • Hoặc tham gia phát triển payment core services (C++) để cung cấp API cho việc phát triển ứng dụng payment trên Android.
 • Tạo script automation test để thay thế cho manual test, giúp giảm effort, giảm lỗi thao tác khi test, các lỗi review kết quả test.
 • Phân tích code và fix bug trong giai đoạn phát triển và bảo trì

QUALIFICATIONS

BẮT BUỘC

 • 2 năm kinh nghiệm phát triển application Android
 • Hoặc 2 năm kinh nghiệm automation test trong dự án Android
 • English: 450~600 (skill reading/writing) trao đổi công việc hàng ngày trên jira (hệ thống quản lí ticket)
 • Skill làm việc nhóm

ƯU TIÊN

 • Có kinh nghiệm làm trong các dự án chạy theo Agile/Scrum
 • Có thể giao tiếp trao đổi công việc trực tiếp với khách hàng
 • Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý task Jira hoặc Redmine
 • Có kinh nghiệm Linux và Ubuntu
 • Có kinh nghiệm DevOps (CICD): tool Jenkin / Gitlab
 • Có kinh nghiệm phân tích log để tìm nguyên nhân bug

QUYỀN LỢI

 • Có cơ hội được làm việc với đơn vị phát triển smart device lớn nhất FPT Software trên nền tảng Android / iOS / Cross Platform / Full Stack
 • Được cam kết và định hướng rõ ràng carrer path về phát triển năng lực và chức vụ
 • Có cơ hội được làm việc với nền tảng thanh toán mới nhất, cũng như công nghệ phức  tạp nhất trên nền tảng Android, Linux.
 • Có cơ hội được học tập và phát triển bản thân nhanh chóng dựa trên quy trình chặt chẽ và chuyên nghiệp của khách hàng châu Âu.
 • Có cơ hội onsite châu Âu để deploy hệ thống.

LIÊN HỆ

 • Email: viethv.dt@gmail.com
 • Skype: vietvh004

Be the first to comment

Leave a Reply