Tuyển Senior Android Developer (Automotive Projects)

CÔNG TY FPT SOFTWARE

VỊ TRÍ CẦN TUYỂN Senior Andoir Developer
SỐ LƯỢNG 10
NƠI LÀM VIỆC Đà Nẵng
MỨC LƯƠNG $1000 – $2000
THỜI GIAN ỨNG TUYỂN 1/11/2020 ~ 31/12/2020

JOB DESCRIPTION

 • Làm việc trực tiếp với Auto OEM (US). Tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp với các công nghệ mới nhất và các chuyên gia hàng đầu thế giới.
 • Nghiên cứu và phân tích OEM requirement, hệ thống hiện tại, tạo tài liệu design, coding và viết unit test.
 • Communicate với Product Owner, Scum Master và Development team ở US để hiểu về architecture design, detail design của sản phẩm
 • Cùng với PM, QA và các developer khác đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm.

QUALIFICATIONS

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển Android
 • Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan đến phát triển phần mềm
 • Thành thạo các ngôn ngữ lập trình: Java / Android, Kotlin
 • Có nhiều kinh nghiệm Android Application Layer (3rd app, System app)
 • Có nhiều kinh nghiệm Android Service Framework Layer (AIDL, IPC, Binder, Serializable, Parcelable)
 • Có kinh nghiệm OOP, Design Patterns, SOLID priciples, UML
 • Có kinh nghiệm MVVM, MVC, MVP Patterns
 • Có kinh nghiệm các tool design
 • Có kinh nghiệm tools quản lí soure code (Git, SVN)
 • Chủ động, có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập
 • Có kinh nghiệm Agile Software Development (Scrum Practice)
 • Kĩ năng tổ chức, giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt và kỹ năng giao tiếp hiệu quả

ƯU TIÊN

 • Kinh nghiệm C/C++
 • Kinh nghiệm Android Automotive, AOSP
 • Kinh nghiệm lĩnh vực (e.g. Android Auto, Settings, Notification Center, Media, UserSetupWizard, SystemUI, Home Launcher, Widget, Wifi, Bluetooth, NFC, 3G/4G/5G, GAS, Camera, Hardkey, Screen)
 • Kinh nghiệm Android HAL (Hardware Abstraction Layer)
 • Có kiến thức về vehicle communication protocols (CAN – Controller Area Network)
 • Có kiến thức về SE Linux

QUYỀN LỢI

 • Mức lương cạnh tranh dựa trên skill và kinh nghiệm.
 • Có cơ hội phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
 • Tham gia các event của công ty.
 • Bảo hiểm FPT Care giành riêng cho nhân viên FPT
 • Nghỉ mát hàng năm: theo chính sách công ty từ tháng 5 hàng năm
 • Nhận trợ cấp chuyển vùng từ HN, HCM hoặc thành phố khác vào Đà Nẵng làm việc (~100 M VND cho senior)
 • Cho vay trả góp mua căn hộ FPT Plaza (giành cho senior)

LIÊN HỆ

 • Email: viethv.dt@gmail.com
 • Skype: vietvh004

Be the first to comment

Leave a Reply