MFC – Button

July 10, 2018 VietVH 0

Button Button là đối tượng phổ biến nhất trên ứng dụng GUI. Sau đây, chúng ta tìm hiểu cách tạo button resource và xử lí […]

MFC – Popup Menu

July 9, 2018 VietVH 0

Pop-up menu Context menu (còn được gọi là shortcut, pop-up menu) là menu xuất hiện trên GUI khi user thực hiện thao tác như thực […]

MFC – Menu

July 1, 2018 VietVH 0

Menu Menu được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng. Menubar được đặt bên dưới phần tên ứng dụng. Menubar có thể bao gồm […]

1 2 3 4 5 65