Treeview

October 27, 2015 VietVH 0

Tree-view là 1 dạng cửa sổ hiển thị 1 danh sách các item dạng parent-child.

Progress Bar

October 27, 2015 VietVH 3

Progress bar là cửa sổ cho người dùng biết quá trình (cài đặt phần mềm, download tài liệu, quét virut,…) đã thực hiện được bao […]

ComboBox

October 27, 2015 VietVH 0

Combo box là tổ hợp của edit box hoặc static text và list box. Combo box được dùng để lựa chọn 1 item từ 1 […]

Trackbar

October 27, 2015 VietVH 0

Trackbar bao gồm 1 slider + 1 tick mark. Chúng ta có thể sử dụng chuột hoặc bàn phím để di chuyển thanh slider. Trackbar […]

CheckBox

October 27, 2015 VietVH 0

Radio buttons dùng để chọn chỉ một cái trong nhiều lựa chọn còn checkbox thì ngược lại, nó cho phép bạn không chọn lựa cái […]

Control Static

October 27, 2015 VietVH 0

Giải thích: Bài viết này giúp các bạn tạo ra 1 cửa sổ static để hiển thị text lên đó. Hàm CreateWindowW() giúp tạo cửa […]

Dialog

October 27, 2015 VietVH 0

Cửa sổ Dialog hoặc các dialog là phần quan trọng của GUI. Dialog được sử dụng để lấy dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, thay […]

1 37 38 39 40 41