Control Static

October 27, 2015 VietVH 0

Giải thích: Bài viết này giúp các bạn tạo ra 1 cửa sổ static để hiển thị text lên đó. Hàm CreateWindowW() giúp tạo cửa […]

Dialog

October 27, 2015 VietVH 0

Cửa sổ Dialog hoặc các dialog là phần quan trọng của GUI. Dialog được sử dụng để lấy dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, thay […]

Popup Menu

October 26, 2015 VietVH 0

Trong một số ứng dụng chúng ta thấy khi click chuột phải vào ứng dụng ta có thấy popup menu được hiển thị.

Menu

October 26, 2015 VietVH 0

Thanh Menu được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng. Menubar được đặt bên dưới phần tên ứng dụng. Menubar có thể bao gồm rất nhiều […]

Tiền xử lí

October 26, 2015 VietVH 0

Tiền xử lí không phải là một phần của trình biên dịch (complier), nhưng nó là 1 bước riêng rẽ trong quá trình biên dịch. […]

Khai báo Bit Field

October 26, 2015 VietVH 0

Bit Field là cách biểu diễn các thành phần dữ liệu của struct một cách tối ưu. Cách biểu diễn Bit Field giúp tối ưu bộ nhớ. […]

union

October 26, 2015 VietVH 0

– Union cũng như kiểu cấu trúc, nó khác ở chỗ : các thành phần của cấu trúc được cấp phát các vùng nhớ khác […]

1 62 63 64 65