Treeview

February 18, 2016 VietVH 0

Tree-view là 1 dạng cửa sổ hiển thị 1 danh sách các item dạng parent-child. Ví dụ bạn hay gặp nhất là trình quản lý […]

ComboBox

February 18, 2016 VietVH 0

Combobox là tổ hợp của edit box hoặc static text và list box. Combo box được dùng để lựa chọn 1 item từ 1 list […]

Burning control

November 6, 2015 VietVH 0

Burning control là cửa sổ rất hay gặp trong các ứng dụng như: Nero,…

Tooltip

November 5, 2015 VietVH 0

Tooltip được ẩn đi trong hầu hết thời gian. Nó là 1 box nhỏ xuất hiện gần GUI khi con trỏ chuột di chuyển qua […]

Tab control

October 28, 2015 VietVH 0

Tab control là 1 dạng cửa sổ có thể tạo nhiều tab. Ví dụ như: các trình duyệt web, các bạn có thể mở nhiều […]

List box

October 28, 2015 VietVH 0

List box là cửa sổ liệt kê nhiều item, mà người dùng có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều item.

Treeview

October 27, 2015 VietVH 0

Tree-view là 1 dạng cửa sổ hiển thị 1 danh sách các item dạng parent-child.

Progress Bar

October 27, 2015 VietVH 4

Progress bar là cửa sổ cho người dùng biết quá trình (cài đặt phần mềm, download tài liệu, quét virut,…) đã thực hiện được bao […]

ComboBox

October 27, 2015 VietVH 0

Combo box là tổ hợp của edit box hoặc static text và list box. Combo box được dùng để lựa chọn 1 item từ 1 […]

1 2 3