ComboBox

February 18, 2016 VietVH 0

Combobox là tổ hợp của edit box hoặc static text và list box. Combo box được dùng để lựa chọn 1 item từ 1 list […]