Java 2D – Transformation

April 7, 2018 VietVH 0

Phép biến đổi affine là kết hợp của 0 hoặc nhiều phép biến đổi tuyến tính (quay (rotation), phóng to nhỏ (scaling) hoặc làm biến […]

Java 2D – Clipping

April 7, 2018 VietVH 0

Trong bài này, chúng ta nói về kĩ thuật clipping trong Java 2D Clipping Clipping là giới hạn việc vẽ vào khu vực nào đó […]

Java 2D – Composition

April 5, 2018 VietVH 0

Composition là sự kết hợp của phần tử ảo từ source code vào image. Chúng được sử dụng để tạo ảo ảnh mà tất cả […]

Java 2D – Basic drawing

March 18, 2018 VietVH 0

Trong bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu basic drawing trong Java 2D. Point Graphics đơn giản nhất là điểm. Nó chỉ 1 chấm […]

Nhập môn Java 2D

March 18, 2018 VietVH 0

Đây tutorial về Java 2D. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến thức cơ bản lập trình Java 2D. Các hình ảnh trong bài viết […]

1 2 3 4