Khái niệm cơ bản (2)

November 19, 2017 VietVH 0

Trong phần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Java. Chúng ta sẽ bắt đầu với một […]

Khái niệm cơ bản (1)

November 18, 2017 VietVH 0

Trong phần này, tôi giới thiệu đến các bạn 1 số khái niệm trong Java như: comment, space, operator, quy tắc đặt tên, hằng giá […]

Tạo Java Console Project trên Eclipse

November 18, 2017 VietVH 0

Download và cài đặt JDK, Eclipse Download JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Download Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads/packages/ Tạo Console Java project trên Eclipse Java project Open Eclipse  >> [New]  >> [Java Project] […]

Java SWT – Toolbar

May 11, 2016 VietVH 0

Toolbar hiển thị chức năng dưới dạng icon cho user dễ dàng lựa chọn. Trong ví dụ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo […]

Java SWT – Popup Menu

May 11, 2016 VietVH 0

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 popup menu. PopupMenuEx.java Giải thích: Trong ví dụ này, mình tạo 2 item cho popup […]

Java SWT – Submenu

May 5, 2016 VietVH 0

Ví dụ này hướng dẫn các bạn tạo 1 submenu Giải thích: Ví dụ này tạo menu nằm trong 1 menu Việc tạo sub-menu tương […]

Java SWT – Simple Menu

May 5, 2016 VietVH 0

Menu là đối tượng khá quen thuộc đối với các bạn. Trong ví dụ này, mình hướng dẫn các bạn tạo 1 simple menu. Giải […]

Java SWT – Combobox

May 4, 2016 VietVH 0

Combobox là đối tượng cho phép user lựa chọn 1 item từ 1 list drop-down. File ComboEx.java Giải thích: Ví dụ này, là sự kết […]

Java SWT – Slider

May 4, 2016 VietVH 0

Slider là đối tượng mà user có thể di chuyển con chạy trong vùng giới hạn. Ví dụ dưới đây minh họa Speaker. Image được […]

1 2