CheckBox

October 27, 2015 VietVH 0

Radio buttons dùng để chọn chỉ một cái trong nhiều lựa chọn còn checkbox thì ngược lại, nó cho phép bạn không chọn lựa cái […]

Control Static

October 27, 2015 VietVH 0

Giải thích: Bài viết này giúp các bạn tạo ra 1 cửa sổ static để hiển thị text lên đó. Hàm CreateWindowW() giúp tạo cửa […]

Dialog

October 27, 2015 VietVH 0

Cửa sổ Dialog hoặc các dialog là phần quan trọng của GUI. Dialog được sử dụng để lấy dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, thay […]

Popup Menu

October 26, 2015 VietVH 0

Trong một số ứng dụng chúng ta thấy khi click chuột phải vào ứng dụng ta có thấy popup menu được hiển thị.

Menu

October 26, 2015 VietVH 0

Thanh Menu được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng. Menubar được đặt bên dưới phần tên ứng dụng. Menubar có thể bao gồm rất nhiều […]

1 2