1000 bài tập lập trình Python

Tục ngữ xưa đã có câu: “Học đi đôi với hành”, “Chăm hay không bằng tay quen”. Triết lý này đã trường tồn theo thời gian trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với công việc lập trình cũng không ngoại lệ, người lập trình cũng giống như người công nhân, là người trực tiếp làm ra sản phẩm. Do vậy, kinh nghiệm và kỹ năng nghề là rất quan trọng. Để đạt được kĩ năng lập trình siêu việt không phải điều đơn giản. Chúng ta cần phải thường xuyên luyện tập code, update các kiến thức về lập trình, tư duy logic và thuật toán.

Dưới đây, tôi xin giới thiệu 1000 bài tập lập trình Python từ cơ bản tới nâng cao cho các bạn luyện tập.
Bài viết này dành cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về Python

Phần I: Phép toán +, -, *, /, //, câu lệnh điều khiển, vòng lặp

In ra dãy Fibonanci

Tìm số hoàn hảo

Tính cước taxi Python

In bảng cửu chương Python

Tính tổng : S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … +1/n

Tính tổng: S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n

Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Convert nhiệt độ F sang nhiệt độ C Python

Tính tổng bình phương 2 số nguyên Python