Lập trình Java 2D

Java 2D là một API để vẽ đồ họa hai chiều sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Java 2D là một công nghệ mạnh mẽ. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các giao diện người dùng, game, animation, ứng dụng multimedia và một loạt các hiệu ứng đặc biệt khác.

Chương trình viết và compile trên eclipse. Các bạn xem cách tạo project trên eclipse tại đây.
Bài viết được tham khảo từ zetcode

Nhập môn lập trình java 2D
Một số đối tượng cơ bản trong Java 2D
Vẽ hình học và fill màu
Hiệu ứng trong suốt
Kĩ thuật composition
Clipping
Phép biến hình
Hiệu ứng