Treeview

February 18, 2016 VietVH 0

Tree-view là 1 dạng cửa sổ hiển thị 1 danh sách các item dạng parent-child. Ví dụ bạn hay gặp nhất là trình quản lý […]

ComboBox

February 18, 2016 VietVH 0

Combobox là tổ hợp của edit box hoặc static text và list box. Combo box được dùng để lựa chọn 1 item từ 1 list […]