Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Yêu cầu:
– Nhập vào số nguyên dương n
– Tính tổng s(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n

Giải thuật:
– Dùng vòng lặp for, do while để duyệt biến i từ 1 tới n
– Tính tổng: s = s + i*i

Code:

/************************************************************
* Author: VNCODING
* History
* 2016/12/12    first create  VNCODING
*************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
	printf("S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2\n");
	int i, n, s = 0;
	do
	{
		printf("n = ");
		scanf("%d", &n);
	}while(n <= 0);
	
	for(i = 1; i <= n; i++)
	{
		s += i*i;
	}
	printf("\nS(%d) = %d", n, s);
	getch();
	return 0;
}

Kết quả:

 

Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

6 Comments on Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

 1. AD cho em hỏi chút.tại sao dòng “int i,n,s=0 ” lại phải ghi s=0 ạ
  lệnh for(i=1;i0 rồi ạ.thì lúc đó ta có cần sử dụng lệnh do while ở trên ko ạ.em mới hoc c được mấy hôm có gì ngu muội mong ad bỏ qua
  int i, n,s=0;
  printf(“nhap n=”);
  scanf(“%d”,&n);

  for(i = 1; i <= n; i++)
  {
  s += i*i;
  }
  printf("\nS(%d) = %d", n, s);
  getch();
  như cách em làm này thì có được ko ạ

Leave a Reply