Java SWT – Toolbar

May 11, 2016 VietVH 0

Toolbar hiển thị chức năng dưới dạng icon cho user dễ dàng lựa chọn. Trong ví dụ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo […]

Java SWT – Popup Menu

May 11, 2016 VietVH 0

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 popup menu. PopupMenuEx.java Giải thích: Trong ví dụ này, mình tạo 2 item cho popup […]

Java SWT – Submenu

May 5, 2016 VietVH 0

Ví dụ này hướng dẫn các bạn tạo 1 submenu Giải thích: Ví dụ này tạo menu nằm trong 1 menu Việc tạo sub-menu tương […]

Java SWT – Simple Menu

May 5, 2016 VietVH 0

Menu là đối tượng khá quen thuộc đối với các bạn. Trong ví dụ này, mình hướng dẫn các bạn tạo 1 simple menu. Giải […]

Java SWT – Combobox

May 4, 2016 VietVH 0

Combobox là đối tượng cho phép user lựa chọn 1 item từ 1 list drop-down. File ComboEx.java Giải thích: Ví dụ này, là sự kết […]

Java SWT – Slider

May 4, 2016 VietVH 0

Slider là đối tượng mà user có thể di chuyển con chạy trong vùng giới hạn. Ví dụ dưới đây minh họa Speaker. Image được […]

Java SWT – List

May 3, 2016 VietVH 0

List là đối tượng cho phép user lựa chọn 1 hoặc nhiều item trong 1 danh sách các item được liệt kê. File ListEx.java Giải thích: […]

Java SWT – Spinner

May 3, 2016 VietVH 0

Spinner là đối tượng điều khiển cho phép lựa chọn giá trị nằm trong giới hạn. Bạn có thể tăng, giảm bằng click chuột up/down […]

1 2